INSTRUKCJA KODOWANIA PRODUKTÓW

Każdy produkt wyprodukowany przez Termę posiada swój unikalny kod handlowy. Składa się on z kodu produktu określającego rodzaj wyrobu, jego rozmiar i model oraz z kodu konfiguracji, w którym zdefiniowane są cechy szczególne takie jak kolor czy typ podłączenia.

Kod produktu znajduje się w tabelach technicznych produktów w katalogu, cenniku oraz na stronie www.termaheat.com, natomiast kod konfiguracji należy zdefiniować ręcznie. Poniższy poradnik pokazuje jak w prawidłowy sposób zapisać kod konfiguracji w zależności od wybranego rodzaju produktu. 

 

SKRÓCONY OPIS SYMBOLI

Wszystkie kody zaczynające się od „W” pochodzą od produktów wykonanych lub zmontowanych w Termie.

WG  — grzejnik wodny lub wodno-elektryczny zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

WL — grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką

WO — grzejnik elektryczny, napełniony olejem bez grzałki

WS — grzejnik elektryczny suchy z przewodem grzewczym

WW — grzejnik elektryczny (z czynnikiem), z wbudowaną grzałką ONE

WZ — grzejnik wodno-elektryczny, z wbudowaną grzałką ONE, zasilany z instalacji centralnego ogrzewania

WK - grzejnik elektryczny Voltan

WR — akcesorium (np.: wieszak, reling, zestaw zaworów)

WE — grzałka elektryczna

WI - akcesoria elektryczne i elektroniczne

T — towary (produkty zewnętrzne, zawory)

 

Instrukcja kodowania zawiera informacje o sposobie kodowania produktów przynależnych do poszczególnych grup produktowych. Możliwości konfiguracji konkretnych produktów (np. kolor, rodzaj podłączenia, typ kabla etc.) określone są w kartach technicznych dostęp-nych na stronie www.termaheat.com

 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA CAMBER (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol 01 na końcu kodu konfiguracji oznacza zamówienie bez zestawu akcesoriów. W przypadku zamówienia grzejnika z zestawem zaworowym, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla grzejnika CAMBER można znaleźć tutaj.

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA PLAIN TOWEL RAIL (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

W przypadku ramy w wersji malowanej, na końcu kodu należy podać 3-znakowy symbol koloru ramy. W sytuacji wyboru standardowej powłoki ramy jaką jest chrom, 3 ostatnie znaki oznaczające kolor należy pominąć. 

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla grzejnika PLAIN TOWEL RAIL można znaleźć tutaj.

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM I GRZAŁKĄ MONTOWANĄ FABRYCZNIE (GRUPA PRODUKTOWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Oznaczenia koloru grzałki dotyczą:
*0 — tylko grzałek ONE. Jeśli kolor grzałki ONE jest inny niż kolor grzejnika należy założyć konfigurację nietypową.                         
1–4 — grzałek MEG, MOA, MOA IR, MOA BLUE, DRY, TDY oraz REG2 i REG3
5 —  grzałek MEG, MOA, MOA IR, DRY, TDY

W przypadku grzejnika elektrycznego z grzałką SIM, ostatni znak kodu konfiguracji wskazuje kolor kabla grzałki:
1 – biały
4 – silver

W grzałkach z systemem Terma Split (KTX, VEO) do grzejnika WL należy skonfigurować element grzejny (TS1, SS1 lub SS2).
Sterownik grzałki (KTX, VEO) należy skonfigurować jako kolejny produkt w zamówieniu.

Symbol E oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy zastąpić znakiem X.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. Z WBUDOWANĄ FABRYCZNIE GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WZ”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z WBUDOWANĄ FABRYCZNIE GRZAŁKĄ ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WW”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z PRZEWODEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTOWA „WS”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO ZALANEGO OLEJEM, BEZ ZAMONTOWANEJ GRZAŁKI (GRUPA PRODUKTOWA „WO”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów oraz podłączenia dostępne dla każdego modelu grzejnika można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI AKCESORIÓW ORAZ MASKOWNICY GRZEJNIKÓW MICHELLE, IRON, CASE SLIM Z OBUDOWĄ METAL I LUSTRO (GRUPA PRODUKTOWA "WR")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów dla poszczególnych akcesoriów można znaleźć na odpowiedniej podstronie www.termaheat.com

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI MASKOWNICY GRZEJNIKA CASE SLIM ZE SZKŁEM LUB GRAFIKĄ (GRUPA PRODUKTOWA "WR")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E na końcu kodu konfiguracji oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć.

Wzornik kolorów dla wykończeń grzejnika Case Slim można znaleźć tutaj. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO VOLTAN (GRUPA PRODUKTOWA "WK")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Symbol E oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy zastąpić znakiem X. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z URZĄDZENIEM BLOWER (GRUPA PRODUKTOWA "WL")

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

UWAGA: zamówienie na kompletny produkt powinno składać się z 2 pozycji: grzejnika elektrycznego oraz Blowera.

Symbol E oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy zastąpić znakiem X. 

RADA: Grzejnik elektryczny przystosowany do pracy z Blowerem jest konfigurowalny jedynie w zakresie wyboru koloru oraz podkładu epoksydowego, pozostałe elementy konfiguracji (typ podłączenia, typ elementu grzejnego, typ przyłącza elektrycznego, kolor przyłącza) są stałe. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH REG2, REG3, SIM (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

UWAGA: Grzałka SIM jest konfigurowalna wyłącznie w opakowaniu foliowym (F)

 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH MEG i MOA (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH ONE (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Uwaga: Grzałki ONE dostępne są we wszystkich kolorach z wzornika TERMA z palety kolorów RAL, kolorów Specjalnych, kolorów Premium, a także w chromie.

Symbol E oznacza podkład epoksydowy (dodatkowa powłoka zwiększająca odporność korozyjną grzejnika). W przypadku zamówienia grzejnika bez powłoki epoksydowej, symbol ten należy pominąć. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI STEROWNIKÓW KTX (BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO) (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Uwaga: Sterowniki KTX stanowią odrębną pozycję do zamówienia w przypadku grzejników elektrycznych z elementem grzejnym TS1.

 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZAŁEK KTX Z ELEMENTEM GRZEJNYM (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI STEROWNIKA VEO (BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO) Z NAKŁADKAMI W KOLORACH STANDARD (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Uwaga: Sterownik VEO należy kompletować z elementem grzejnym systemu Smart Split 1. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI STEROWNIKA VEO (BEZ ELEMENTU GRZEJNEGO) Z NAKŁADKAMI W KOLORACH PREMIUM (GRUPA PRODUKTOWA „WE”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

Uwaga: Sterownik VEO należy kompletować z elementem grzejnym systemu Smart Split 1. 

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ VAZ Z NAKŁADKAMI W KOLORACH STANDARD (GRUPA PRODUKTOWA „WI”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ VAZ Z NAKŁADKAMI W KOLORACH PREMIUM (GRUPA PRODUKTOWA „WI”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

 

BUDOWA KODU KONFIGURACJI CZUJNIKÓW VOS I VTS (GRUPA PRODUKTOWA „WI”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu oraz w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie: