Contact Us

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach marketingowych - przez administratora danych TERMA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Czaple 100, 80-298 Gdańsk zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Jesteśmy dostępni:

  • pn-pt 7:30-15:30 stacjonarnie w siedzibie TERMA
  • Nie prowadzimy sklepu / showroomu. Ekspozycja oraz wzorniki dostępne są u naszych Partnerów Handlowych
     

Najczęściej zadawane pytania

 

Dane firmy

TERMA SP. Z O.O.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
Poland

NIP: 583-10-18-844 
REGON: 190558447 

nr rej. BDO: 00003524 I Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000069067

Kapitał: 2 360 500 PLN 
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdańsku : 
transakcje w PLN: 88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
transakcje w EUR: PL 40 1050 1764 1000 0023 0693 8016 
transakcje w GBP: PL14 1050 1764 1000 0024 2189 9101

SWIFT : INGBPLPW

Jesteśmy dostępni:

  • pn-pt 7:30-15:30 stacjonarnie w siedzibie TERMA
  • Nie prowadzimy sklepu / showroomu. Ekspozycja oraz wzorniki dostępne są u naszych Partnerów Handlowych
     

Najczęściej zadawane pytania

 

KONTAKT Z zespOŁEM sprzedaży? wybierz obszar na mapie Polski

> />

Region PL02 - Pomorskie, Kujawsko-pomorskie

Tomasz Mazurek

Tomasz Mazurek

tel: .. +48 607 451 940
e-mail: tomasz.mazurek@termagroup.pl
skype: Terma018
Wioleta Data

Iwona Plotka

e-mail: iwona.plotka@termagroup.pl

Region PL08 - Warmińsko-mazurskie

Paweł Salamon

Paweł Salamon

tel: +48 607 451 471
e-mail:  pawel.salamon@termagroup.pl
skype: Terma029
Wioleta Data

Łukasz Ołtuszewski

e-mail: lukasz.oltuszewski@termagroup.pl

Region PL04 - Warszawa, Lubelskie, Mazowieckie

Magdalena Petka

Magdalena Petka

e-mail: magdalena.petka@termagroup.pl

Region PL12 - Łódzkie

Krzysztof Werner

Krzysztof Werner

tel: +48 607 451 054
e-mail: krzysztof.werner@termagroup.pl
skype: Terma102
Gorbachyov Yevgeniy

Yevgeniy Gorbachyov

e-mail: yevgeniy.gorbachyov@termagroup.pl

Region PL11 - Wielkopolskie

Tomasz Szaller

Tomasz Szaller

tel: +48 607 455 267
e-mail: tomasz.szaller@termagroup.pl
skype: Terma051
Gorbachyov Yevgeniy

Yevgeniy Gorbachyov

e-mail: yevgeniy.gorbachyov@termagroup.pl

Region PL03 - Zachodniopomorskie

Albert Zitterman

Albert Zitterman

tel: +48 607 451 877
e-mail: albert.zittermann@termagroup.pl
skype: Terma063
Wioleta Data

Iwona Plotka

e-mail: iwona.plotka@termagroup.pl

Region PL06 - Dolnośląskie

Mateusz Szukalski

Mateusz Szukalski

tel: +48 607 451 238
e-mail: mateusz.szukalski@termagroup.pl
skype: Terma016
Wioleta Data

Iwona Plotka

e-mail: iwona.plotka@termagroup.pl

Region PL10 - Śląskie, Opolskie 

Ireneusz Wojtas

Ireneusz Wojtas

tel: +48 607 551 475
e-mail: ireneusz.wojtas@termagroup.pl
skype: Terma104
Gorbachyov Yevgeniy

Yevgeniy Gorbachyov

e-mail: yevgeniy.gorbachyov@termagroup.pl

Region PL05 - Małopolskie, Podkarpackie

Piotr Krupa

Piotr Krupa

tel: +48 607 451 921
e-mail: piotr.krupa@termagroup.pl
skype: terma253
Magdalena Petka

Magdalena Petka

e-mail: magdalena.petka@termagroup.pl

Dane firmy

TERMA SP. Z O.O.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
Poland

NIP: 583-10-18-844 
REGON: 190558447 

nr rej. BDO: 00003524 I Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000069067

Kapitał: 2 360 500 PLN 
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdańsku : 
transakcje w PLN: 88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
transakcje w EUR: PL 40 1050 1764 1000 0023 0693 8016 
transakcje w GBP: PL14 1050 1764 1000 0024 2189 9101

SWIFT : INGBPLPW

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Poprzez platformę B2B https://www.terma24.pl
 

Email:  zamowienia-grzewcze@termagroup.pl

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

Realizacja złożonych zamówień:  realizacjazamowien-grzewcze@termagroup.pl
+48 607 451 988
+48 607 451 049
Sprzedaż detaliczna:  www.termaoutlet.pl

 

SPEDYCJA (SPRAWDŹ STATUS WYSYŁKI TWOJEGO ZAMÓWIENIA):

Kuźmicki Łukasz
lukasz.kuzmicki@termagroup.pl
+48 607 452 062

Aleksandra Ostrowska
aleksandra.ostrowska@termagroup.pl
+48 607 451 982

Katarzyna Maranowska
katarzyna.maranowska@termagroup.pl
+48 607 451 120

Tatiana Suprun
tatiana.suprun@termagroup.pl
+48 607 451 977

 

SERWIS:

serwis@termaheat.pl

 

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ TOWARU NA MAGAZYNIE:

Dostępność wg kodów
Dostępność wg zadanych parametrów (wymiary, podłączenia, moc, kolor i in.)

 

REKRUTACJA, STAŻE I PRAKTYKI

+ 48 667 784 786
Praca w Terma

 

RECEPCJA

+48 607 451 282

Najczęściej zadawane pytania

 

Warunki gwarancji.
A. Producent udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty katalogowe:
•10 lat na szczelność grzejników odlewanych aluminiowych montowanych fabrycznie,
• 8 lat na powłokę grzejników stalowych we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
• 8 lat na powłokę grzejników odlewanych żeliwnych we wszystkich kolorach palety RAL i wybranych wykończeniach z palety specjalnej,
• 8 lat na szczelność grzejników stalowych oraz odlewanych żeliwnych montowanych fabrycznie,
• 4 lata na powłokę grzejników chromowanych,
• 3 lata na powłokę grzejników odlewanych aluminiowych,
• 2 lata na wybrane powłoki grzejników odlewanych żeliwnych.

Grzałki elektryczne do grzejników oraz podzespoły elektryczne w grzejnikach elektrycznych:
• 2 lata.
Poręcze, uchwyty oraz wsporniki sanitarne:
• 3 lata na powłokę produktów we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
• 3 lata na powłokę chromową.

Akcesoria grzejnikowe i grzałkowe:
• 2 lata.

B. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku:
• dla grzałek okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.
• dla grzejników stalowych okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat, lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.
• dla grzejników chromowanych okres gwarancji na powłokę chromowaną wynosi 4 lata, lecz nie więcej niż 5 lat od daty produkcji.
• dla grzejników żeliwnych okres gwarancji na powłokę malarską wynosi 2 lata, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji, zaś na szczelność zestawów montowanych fabrycznie 8 lat, lecz nie więcej niż 9 lat od daty produkcji.
• dla poręczy sanitarnych, uchwytów i wsporników okres gwarancji wynosi 3 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 4 lata od daty produkcji.

C. W momencie odbioru Klient zobowiązany jest do weryfikacji jakości, kompletności produktu oraz jego zgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub niezgodności produktu przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania produktu, przyjmuje się, że Sprzedawca wydał produkt bez wad oraz tym samym Klient potwierdza pełnowartościowość otrzymanego produktu oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego w dostawie, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkodowego z kurierem przy odbiorze. Protokół szkodowy jest podstawą zgłaszania roszczeń dotyczących uszkodzeń w transporcie.

D. Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Producenta lub za pośrednictwem Partnera Handlowego poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: serwis@termaheat.pl oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest niemożliwy), dowodu zakupu oraz tabliczki znamionowej. Brak dostarczenia któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.

E. Producent rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne z tytułu udzielonej gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia lub dłuższym, ustalonym indywidualnie, jeśli reklamacja wymaga wykonania szczegółowej ekspertyzy produktu. 304 Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest na podstawie dostarczonego produktu lub dokumentacji zdjęciowej.

F. W przypadku uznania reklamacji Producent zobowiązuje się do naprawy reklamowanego produktu lub przygotowania nowego produktu na wymianę, gdy naprawa reklamowanej sztuki nie jest możliwa. Termin naprawy lub produkcji uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.

G. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty wymiany produktu wynikające z reklamacji, takie jak koszty demontażu, dostarczenia produktu Konsumentowi, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, obciążają Partnera Handlowego (tj. przedsiębiorcę sprzedającego produkt bezpośrednio Konsumentowi). partycypacja Producenta w kosztach wymiany lub ich zwrot Partnerowi Handlowemu ustalane są indywidualnie pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym. Koszt nowego produktu, w tym dostarczenia go do Partnera Handlowego, obciąża Producenta.

H. Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:
• uszkodzeń transportowych zawinionych przez przewoźnika lub powstałych w czasie wyładunku towaru (dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Partnerem Handlowym i Producentem); warunki uznania reklamacji uszkodzeń transportowych określa pkt 4E niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy,
• uszkodzeń magazynowych (produkt przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania), • uszkodzeń wynikających ze składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
• uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi) montażu, demontażu lub eksploatacji,
• uszkodzeń będących skutkiem użytkowania grzejnika niezgodnie z wymogami Instrukcji Obsługi (w zakresie np. zasilania grzejnika niedozwolonym czynnikiem roboczym, zastosowania nieodpowiednich parametrów czynnika roboczego, doprowadzenia do wzrostu ciśnienia roboczego medium przekraczającego dozwoloną wartość, użytkowania grzejnika w układzie otwartym, użytkowania grzejnika w układzie wody użytkowej oraz innych, wskazanych w Instrukcji Obsługi wymogów),
• uszkodzeń powstałych wskutek zainstalowania produktu w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
• uszkodzeń powstałych wskutek stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabezpieczenia wyrobu),
• uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
• uszkodzeń powstałych z winy Klienta po odbiorze od Sprzedającego.
I. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).
J. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu cech techniczno- -eksploatacyjnych produktu, o ile są one zgodne z podanymi w instrukcji obsługi czy specyfikacji technicznej.
K. Wprowadzanie zmian i ingerencja w produkt (w zakresie konstrukcji, powłoki itd.) przez Partnera Handlowego lub Klienta skutkuje utratą gwarancji.
M. Trwająca procedura rozpatrzenia reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
N. Instrukcja Obsługi produktu stanowi integralną część gwarancji. Konieczne jest zapoznanie się z jej treścią przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji produktu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Każda informacja jest dla nas ważna - prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Dzięki temu proces reklamacji przebiegnie sprawniej.

Jestem:

Mam problem z:

Reklamuję:

Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane grzałki
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
BLOWER DRY GRZAŁKA VEO GŁOWICA TERMOSTATYCZNA VAZ KTX 1 KTX 2 KTX 3 KTX 4 KTX 4 Blue MEG MOA MOA Blue MOA IR ONE R36 ONE-D ONE-K ONE-P ONE-T REG 2 REG 3 SEC SKT 1 SKT 4 BLUE SOA (Class II version of MOA) SOA BLUE TDY TT-IR
Dane grzejnika
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp tif txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
Opis uszkodzeń
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
S1
S8
Y1
Y8
P1
51
58
P2
E1
E8
V7
ZS
ES
EX
E7
E2
L7

Connection symbols

Flow / return
500 mm distance between flow and return
50 mm connection type
Connection with the use of immersion tube
Alternative connection
Thermostatic head
Electric heating element
Alternative electric heating element connection
Universal opening (with plug)
Bleed valve
Dane firmy
Dane grzałki
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav dmg gz jar rar sit tar zip.
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov gz rar tar zip.
BLOWER DRY GRZAŁKA VEO GŁOWICA TERMOSTATYCZNA VAZ KTX 1 KTX 2 KTX 3 KTX 4 KTX 4 Blue MEG MOA MOA Blue MOA IR ONE R36 ONE-D ONE-K ONE-P ONE-T REG 2 REG 3 SEC SKT 1 SKT 4 BLUE SOA (Class II version of MOA) SOA BLUE TDY TT-IR
Dane grzejnika
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp tif psd rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz rar tar zip.
Opis uszkodzeń
S1
S8
Y1
Y8
P1
51
58
P2
E1
E8
V7
ZS
ES
EX
E7
E2
L7

Connection symbols

Flow / return
500 mm distance between flow and return
50 mm connection type
Connection with the use of immersion tube
Alternative connection
Thermostatic head
Electric heating element
Alternative electric heating element connection
Universal opening (with plug)
Bleed valve
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane grzejnika
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
ukazujące usterkę, lokalizację grzejnika względem stref montażu lub inne właściwe
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip mp4.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane grzejnika
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.
ukazujące usterkę, lokalizację grzejnika względem stref montażu lub inne właściwe
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip mp4.
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane produktu
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane produktu
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane akcesorium
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane akcesorium
Dane firmy
Dane dostawy
lub inny nr dokumentu identyfikującego zamówienie
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Podaj dane swojego grzejnika oraz dane kontaktowe i wyślij do nas formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby podać wycenę i potwierdzić zamówienie usługi.
Wysłanie formularza jest tylko zapytaniem, nie wiąże żadną umową i jest bezpłatne.

Dane osobowe
Dane grzejnika
Kliknij w pole i wybierz kolor
Kliknij w pole i wybierz kolor
Pliki muszą mieć mniej niż 512 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp tif pict psd pdf doc docx ppt pptx avi mov gz jar rar sit tar zip.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Podaj dane swojego grzejnika oraz dane kontaktowe i wyślij do nas formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby podać wycenę i potwierdzić zamówienie usługi.

Wysłanie formularza jest tylko zapytaniem, nie wiąże żadną umową i jest bezpłatne.

Usługa kompleksowej renowacji zawiera w sobie:

- demontaż (rozebranie na żeberka)

- usuniecie starych powłok malarskich (piroliza)

- płukanie

- śrutowanie

- nakładanie powłok malarskich

- wymiana uszczelek

- złożenie grzejnika w dowolnej konfiguracji

- sprawdzenie szczelności

- pakowanie

 

W celu poprawnego wypełnienia formularza znajdź swój region na mapie i wybierz go w polu "Region".

Żeby zobaczyć dane kontaktowe menedżera, który zajmuje się twoim zgłoszeniem, wybierz na mapie swój region.

> />

Region PL02 - Pomorskie, Kujawsko-pomorskie

Tomasz Mazurek

Tomasz Mazurek

tel: +48 607 451 940
e-mail: tomasz.mazurek@termagroup.pl
skype: Terma018

Region PL08 - Warmińsko-mazurskie

Paweł Salamon

Paweł Salamon

tel: +48 607 451 471
e-mail:  pawel.salamon@termagroup.pl
skype: Terma029

Region PL04 - Warszawa, Lubelskie, Mazowieckie

Region PL12 - Łódzkie

Krzysztof Werner

Krzysztof Werner

tel: +48 607 451 054
e-mail: krzysztof.werner@termagroup.pl
skype: Terma102

Region PL11 - Wielkopolskie

Tomasz Szaller

Tomasz Szaller

tel: +48 607 455 267
e-mail: tomasz.szaller@termagroup.pl
skype: Terma051

Region PL03 - Zachodniopomorskie

Albert Zitterman

Albert Zitterman

tel: +48 607 451 877
e-mail: albert.zittermann@termagroup.pl
skype: Terma063

Region PL06 - Dolnośląskie

Mateusz Szukalski

Mateusz Szukalski

tel: +48 607 451 238
e-mail: mateusz.szukalski@termagroup.pl
skype: Terma016

Region PL10 - Śląskie, Opolskie 

Ireneusz Wojtas

Ireneusz Wojtas

tel: +48 607 551 475
e-mail: ireneusz.wojtas@termagroup.pl
skype: Terma104

Region PL05 - Małopolskie, Podkarpackie

Piotr Krupa

Piotr Krupa

tel: +48 607 451 921
e-mail: piotr.krupa@termagroup.pl
skype: terma253
 
Dane osobowe
Zakres usługi
Dane grzejnika
Pliki muszą mieć mniej niż 200 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp tif psd pdf avi mov rar.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.