1,5% dla Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi

1,5% dla Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi

"DOPÓKI KTOŚ NIE UMIŁOWAŁ ZWIERZĘCIA CZĘŚĆ JEGO DUSZY POZOSTAJE NIEOBUDZONA"
Anatole France

 

W Termie od dawna interesujemy się losem bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Od lat pomagamy trójmiejskim kotom wolnożyjącym, dla których projektujemy i wykonujemy domki dające im schronienie przed zimowym mrozem i upalnym słońcem. 

Sprawdź, gdzie znajdują się nasze domki dla bezdomnych zwierząt

 

Ci, którzy nas znają wiedzą, że w działaniach biznesowych i pomocowych kierujemy się TROSKĄ O DRUGIEGO. Każdego dnia troszczymy się o jakość naszych produktów, o środowisko naturalne, o relacje z naszymi Partnerami Handlowymi.

Z troski wobec potrzebujących zwierząt, a także z potrzeby zaistnienia bardziej sformalizowanej formy działania na ich rzecz, powstała POMORSKA FUNDACJA BRACIA MNIEJSI.

Fundacja prowadzi liczne działania edukacyjne w placówkach szkolnych i przedszkolnych, a także wspiera osoby które samodzielnie działają na rzecz bezdomnych zwierząt. W swoich starannie zaaranżowanych przestrzeniach ma pod opieką bezdomne, często chore i wymagające opieki koty, które zostały odłowione w celu zapewnienia im godnych warunków życia. 

Prosimy, nie pozostawajcie obojętni na los zwierząt.

Pomagać można na wiele sposób, jednym z nich jest przekazanie 1,5% podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi. 

Zachęcamy także do obserwowania strony Fundacji w mediach społecznościowych, dzielenia się informacjami o podejmowanych przez Fundację akcjach, wspierania nas wolontariatem.

W przypadku działań charytatywnych najważniejszym czynnikiem budującym ich skuteczność jest liczba zaangażowanych w nie osób.

Nawet małe gesty na rzecz rozwoju Fundacji przyczynią się do realizacji jej misji, jaką jest niesienie pomocy cierpiącym zwierzętom.

Więcej informacji na temat Fundacji, jej misji i działań znajdziecie na stronie www.bracia-mniejsi.pl

 

Chcę dowiedzieć się więcej o Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi