Wyniki ETAP I Terma Design 2016

Miło nam poinformować, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 27 projektów o numerach:

Nr Kod projektu Nazwa
1 00038-002 Holly
2 00044-001 Plaskacz
3 00048-002 HOTspot
4 00053-002 OK
5 00692-001 COMB
6 00697-001 Termorficzna kostka
7 00699-001 Grzejnik Labilny
8 00709-001 Portland
9 00734-001 Varma
10 00740-001 MICKY
11 00747-001 LINES
12 00754-001 HEST
13 00763-003 ROLLO
14 00768-001 terra
15 00770-001 OSKAR
16 00775-001 Fire bunch
17 00776-001 Kokon
18 00778-001 VOLC
19 00782-001 TERMOFORm
20 00796-001 RAVEL
21 00797-001 KOZIOŁ
22 00799-001 WEAVE
23 00803-001 BETHEAT
24 00817-001 świnki trzy.
25 00818-001 Qbo
26 00824-001 Pillow
27 00830-001 Konkurs TERMA

 

ETAP II – wytyczne projektowe

Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu zobowiązani są do przedstawienia szczegółowych opracowań projektów zawierających 2 plansze przygotowane do wydruku (w układzie poziomym, o wymiarach 500 x 700 mm w rozdzielczości 300 dpi, w wybranym formacie .pdf, .tiff, lub .jpg). Plansze powinny zawierać szczegółowe opracowania projektów (zwymiarowane widoki lub rzuty oraz rysunki detali) oraz być oznakowane kodem nadanym podczas rejestracji.

Pliki pomocne przy przygotowaniu plansz do II etapu konkursu - POBIERZ

Dopuszcza się możliwość przygotowania dodatkowych elementów uwiarygadniających w postaci: modeli wizerunkowych lub funkcjonalnych, ukazujących całość lub fragment rozwiązania albo filmów potwierdzających wiarygodność założeń.

Termin nadsyłania projektów do drugiego etapu konkursu upływa dnia 24.04.2016 r (o północy).

Aby przesłać plansze do drugiego etapu należy zalogować się do panelu konkursu (panel.terma.design).
W zakładce Terma Design 2016 wybrać z listy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu, kliknąć "dodaj pliki" i następnie za pomocą formatki wysłać jednocześnie wszystkie pliki (obie plansze i ew. dodatkowe elementy). W razie potrzeby aktualizacji, należy wysłać ponownie wszystkie pliki.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem.