Rodzaje podłączeń i dobór zaworów w grzejnikach zasilanych z układu c.o.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym jak najlepszego zrozumienia nomenklatury technicznej, przedstawiamy informacje dotyczące podłączeń w grzejnikach zasilanych z układu centralnego ogrzewania. 

W wierszach poniższej tabeli przedstawiono typy podłączeń dostępne w grzejnikach wodnych i wodno-elektrycznych TERMA. Ostatnia kolumna zawiera podpowiedzi dotyczące doboru zaworów, przy czym warto pamiętać, że nie wyczerpuje ona wszystkich dostępnych możliwości konfigurowania armatury zaworowej. W zależności od instalacji centralnego ogrzewania koniecznie może być zastosowanie wersji prawej lub lewej zaworu. Przed zakupem należy zapoznać się z informacjami produktowymi, aby dostosować armaturę do konstrukcji grzejnika oraz instalacji c.o. (należy uwzględnić miejsce wyprowadzenia i powrotu czynnika grzewczego).

Poszukując grzejnika z grzałką elektryczną należy pamiętać, że możliwość zainstalowania grzałki wynika przede wszystkim z konstrukcji grzejnika, a dopiero w drugiej kolejności z typu podłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości instalacji grzałki w danym modelu i rozmiarze grzejnika znajdują się w tabeli danych technicznych w kolumnie z mocą grzałki. Tabele dostępne są na podstonach charakteryzujących poszczególne modele grzejników.

SYMBOL PODŁĄCZENIA 
OPIS PODŁĄCZENIA 
MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA
GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ?
PASUJĄCE ZESTAWY ZAWOROWE TERMA
(WYBRANE MODELE)
a
 dolne skrajne  TAK zestaw trójosiowy termostatyczny z możliwością montażu grzałki przez zawór
1
dolne środkowe o rozstawie 50 mm NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty
f
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
2
dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze  TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
h
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w lewym kolektorze  TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
3
dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze   TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
g
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w prawym kolektorze TAK  Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
4‌
dolne środkowe (50 mm) z możliwością zainstalowania grzałki w prawym lub w lewym kolektorze ‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌D
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w prawym lub lewym kolektorze T‌AK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
e
boczne prawe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem NIE Zestaw regulacyjny kątowy
b
boczne prawe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w lewym kolektorze TAK Zestaw regulacyjny kątowy
G
boczne p‌rawe o rozstawie 500 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem N‌IE Zestaw regulacyjny kątowy
H
b‌oczne p‌rawe o rozstawie 500 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w lewym kolektorze TAK Zestaw regulacyjny kątowy
u
boczne l‌ewe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
s
boczne lewe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w prawym kolektorze T‌AK Zestaw regulacyjny kątowy
‌E
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm‌; zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌F
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w prawym kolektorze‌ ‌TAK Zestaw regulacyjny kątowy
r
d‌olne lewe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową ‌NIE ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
q
d‌olne prawe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌ ‌NIE ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
6
d‌olne lewe skrajne 50 mm  ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
n
d‌olne lewe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
P
‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki poziomo po prawej stronie ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
5
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌m
d‌olne prawe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana ‌NIE Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
Q
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki poziomo po lewej stronie ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌o

d‌olne prawe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w lewym kolektorze

‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌p
d‌olne lewe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana; istnieje możliwość zainstalowania grzałki w prawym kolektorze ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌(
d‌olne prawe skrajne 50 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w lewym kolektorze‌‌‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌)
d‌olne lewe skrajne 50 mm, z możliwością zainstalowania grzałki w prawym kolektorze‌‌‌ ‌TAK Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy
‌i
‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po lewej stronie‌ ‌NIE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌S
‌‌d‌olne lewe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony  - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po lewej stronie‌; istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej poziomo po prawej stronie T‌AK Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌j
‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po prawej stronie‌ N‌IE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌R
‌‌‌d‌olne prawe skrajne 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po prawej stronie‌, istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej poziomo po lewej stronie ‌TAK Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌k
‌d‌olne środkowe 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z prawej strony, powrót czynnika grzewczego z lewej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po lewej stronie‌‌ ‌NIE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌l
‌‌‌d‌olne środkowe 50 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, grzejnik posiada wkładkę termostatyczną po prawej stronie‌‌ N‌IE Zestaw zespolony odcinający kątowy
‌I
d‌olne prawe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌; w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE nie dotyczy ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
‌J
d‌olne lewe skrajne, jeden otwór, wymaga użycia zaworu z rurką zanurzeniową‌; w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌ nie dotyczy ‌Zestaw zintegrowany termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową
0‌
boczne lewe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ nie dotyczy Zestaw regulacyjny kątowy
-
boczne prawe skrajne, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ nie dotyczy Zestaw regulacyjny kątowy
8‌
b‌oczne lewe o rozstawie 500 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌ nie dotyczy Zestaw regulacyjny kątowy
‌9
‌b‌oczne prawe o rozstawie 500 mm, zasilenie czynnikiem grzewczym z góry, powrót dołem; w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌ nie dotyczy Zestaw regulacyjny kątowy
‌]
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, w prawym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌‌ nie dotyczy ‌zawory w komplecie z grzejnikiem
‌[
dolne środkowe (50 mm), zasilenie czynnikiem grzewczym z lewej strony, powrót czynnika grzewczego z prawej strony - należy upewnić się, że instalacja c.o. została odpowiednio przygotowana, w lewym kolektorze znajduje się fabrycznie zainstalowana grzałka elektryczna ONE‌‌‌‌ ‌nie dotyczy ‌zawory w komplecie z grzejnikiem‌
‌c
b‌oczne dolne ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌d
z‌asilenie czynnikiem grzewczym boczne górne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego boczne dolne prawe ‌NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌t
z‌asilenie czynnikiem grzewczym boczne górne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego boczne dolne lewe‌ N‌IE Zestaw regulacyjny kątowy
‌C
boczne skrajne obustronne NIE Zestaw regulacyjny kątowy
‌B
‌dolne skrajne (możliwość obrotu grzejnika o 180°) ‌TAK w‌ zależności od rozstawu podłączeń 
A
dolne skrajne i boczne (możliwość obrotu grzejnika o 180°) TAK Zestaw regulacyjny kątowy
‌7
zasilenie czynnikiem grzewczym dolne skrajne lewe lub prawe, powrót czynnika grzewczego dolny środkowy, możliwość instalacji grzałki elektrycznej po prawej lub lewej stronie (przeciwlegle do zasilenia czynnikiem grzewczym) ‌TAK Zestaw regulacyjny kątowy