Przygotowanie instalacji do zamontowania grzejnika ONE

Vipera One, S8

GRZEJNIK ONE  - PODSTAWOWA WIEDZA DOTYCZĄCA MONTAŻU

Terma posiada w swojej ofercie modele grzejników łazienkowych z podłączeniem c.o. z wbudowaną fabrycznie grzałką One.

Ukryta w kolektorze grzałka One jest prawie niewidoczna, nie zmienia więc postrzegania całości bryły grzejnika. Jednocześnie pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami posiadania grzałki: możliwością ogrzewania i suszenia poza sezonem grzewczym. Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia grzałki po dwóch godzinach. Urządzenie pozwala ekonomicznie zarządzać energią do ogrzewania pomieszczeń i suszenia tkanin.

Wszystkie grzejniki c.o. z wbudowaną grzałką One, Terma oferuje z dwoma podstawowymi typami podłączeń:

 

 


Content
for
tab


Content
for
tab

S1 - grzejnik posiada grzałkę wbudowaną w lewy kolektor, w prawym kolektorze znajduje się miejsce na zawór
S8 - grzejnik posiada grzałkę wbudowaną w prawy kolektor, w lewym  kolektorze znajduje się miejsce na zawór

 

 

 

Niektóre z modeli grzejników One dodatkowo oferowane są w podłączeniach bocznych prawym lub lewym, przy czym grzałka pozostaje zawsze wbudowana w przeciwległy kolektor:

P1 - podłączenie skrajne boczne prawe, grzałka wbudowana w lewy kolektor
L8 - podłączenie skrajne boczne lewe, grzałka wbudowana w prawy kolektor
51 - podłączenie boczne prawe rozstaw 500 mm, grzałka wbudowana w lewy kolektor
58 podłączenie boczne lewe rozstaw 500 mm, grzałka wbudowana w prawy kolektor

 

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

 

Wybór grzejnika One z podłączeniem S1 lub S8 pozwala na wykonanie przyłącza zasilenia i powrotu w rozstawie 50 mm w osi. Konieczne jest przy tym zastosowanie zaworu z rurką zanurzeniową, który umożliwia zasilenie i powrót czynnika grzewczego z jednego otworu w kolektorze. W przypadku zaworów oferowanych przez Termę prawidłowy montaż zaworu uwzględnia kierunek zasilenia i powrotu, głowica termostatyczna powinna znaleźć się na powrocie czynnika grzewczego. W przypadku zaworów innych producentów należy dokładnie zapoznać się instrukcją w celu określenia kierunków zasilania i powrotu.

 

Dla podłączeń opcjonalnych P1, L8 położenie zasilenia i powrotu określa się na podstawie rysunków technicznych, w zależności od wybranego modelu i rozmiaru grzejnika. W przypadku grzejnika One z podłączeniem opcjonalnym 51, 58 przyłączenia zasilenia i powrotu znajdują się w odległości 500 mm w pionie. Przy podłączeniach bocznych (P1, L8, 51, 58) stosuje się standardowe zawory przyłączeniowe.

 

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 

Grzejnik z wbudowaną grzałką wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej. W przypadku grzejnika One, podobnie jak w przypadku grzałki elektrycznej, możemy zdecydować się na standardowe podłączenie do gniazdka elektrycznego za pomocą kabla prostego lub spiralnego z wtyczką. W takim wypadku gniazdko powinno być zamontowane obok grzejnika (nie za grzejnikiem ani nad nim).

 

 

 

 

Konstrukcja mocowań większości grzejników One z oferty Terma pozwala także na ukrycie w nich kabla i podłączenie go bezpośrednio do instalacji elektrycznej (mocowania typu MOP, MOS). W takim przypadku należy spełnić obowiązujące wymagania dotyczące tego typu instalacji. Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej, do którego podłączony jest grzejnik, posiadał właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy (R.C.D.) o czułości 30 mA. Przy podłączeniu urządzenia do sieci na stałe, czyli poprzez kabel bez wtyczki, w obwodzie zasilającym obowiązkowy jest również wyłącznik umożliwiający rozłączenie urządzenia na wszystkich biegunach za pomocą styków o odstępie min. 3 mm. Miejsce podłączenia do sieci elektrycznej wyznacza się na podstawie rysunków technicznych wybranego modelu grzejnika oraz zaworu.

 

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PRZYŁĄCZEŃ DLA GRZEJNIKA MIKE ONE

Grzejnik Mike One o wymiarach 735x530 mm z podłączeniem S8
Zawór zespolony termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową Terma, lewy


Aby prawidłowo określić położenia przyłączy hydraulicznego i elektrycznego względem siebie, potrzebne będą rysunki techniczne grzejnika oraz zaworu, a także tabela danych technicznych grzejnika. Wszystkie informacje techniczne dostępne są na naszej stronie www.

 

Na podstawie rysunku technicznego i tabeli danych technicznych możemy określić rozstaw podłączeń w osi, który jest identyczny jak rozstaw mocowań (wymiar D na rysunku technicznym). 

Do określenia różnicy wysokości między instalacją elektryczną i hydrauliczną potrzebny jest dodatkowo rysunek techniczny zaworu. Należy z niego odczytać wysokość zaworu.

 

Wysokość zaworu oraz odelgłość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora (wymiar F w tabeli danych technicznych) sumują się do wartości określajacej różnicę wysokości przyłączeń hydraulicznego i elektrycznego. 

W przypadku grzejnika Mike One o wymiarach 735x500 mm, rozstaw przyłączy hydraulicznego i elektrycznego w osi wynosi 500 mm. 

Różnica poziomów między przyłączeniami wynosi 117 mm.