Prawidłowy dobór grzałki

Podstawowym kryterium doboru grzałki elektrycznej do grzejnika jest jej moc. Moc grzałki dopasowujemy do wydajności grzejnika dla parametrów 75/65/20°C, kierując się następującymi kryteriami:

  1. Dla większości grzałek z maksymalną nastawą temperatury ok. 60-65°C (np. MEG, MOA, REG, KTX, ONE) moc grzałki powinna być zbliżona do mocy grzejnika.
  2. W przypadku grzałek z elementem samoregulującym PTC (SKT, SOA) moc grzałki nigdy nie może przewyższać mocy grzejnika dla parametrów 75/65/20°C.

Na stronie z opisem każdego grzejnika można znaleźć tabelę ze specyfikacjami, która zawiera kolumnę (oznaczoną symbolem gniazdka elektrycznego Moc grzejnika elektrycznego albo grzałki) określającą moc grzejnika w wersji elektrycznej albo moc grzałki zalecaną dla grzejnika o danych rozmiarach. Grzałka o mocy dobranej zgodnie z powyższymi kryteriami będzie pracować bezpiecznie, w pełni funkcjonalnie i efektywnie. Przy doborze grzałki warto także rozważyć przydatność takich cech użytkowych, jak prostota obsługi, ilość nastaw lub przeznaczenie (suszenie czy ogrzewanie pomieszczenia).

Godne polecenia są grzałki, które posiadają funkcje upraszczające obsługę (np. automatyczne wyłączenie po zadanym czasie, przydatne do ekonomicznego suszenia ręczników lub ubrań). Jeśli potrzebna jest dodatkowa regulacja temperatury pomieszczenia, można wybrać grzałki współpracujące z osobnym, bezprzewodowym programatorem pokojowym.