Jak podłączyć grzałkę do grzejnika łazienkowego?

Polecamy krótki film instruktażowy, który pokazuje, jak zamontować grzałkę MOA z wtyczką.

 

KROK 1: Przygotowanie

Upewnij się, że masz przy sobie instrukcję obsługi w tym przypadku jest to grzałka MOA z wtyczką.
Przygotuj płaski klucz 22, wkrętak krzyżowy oraz miarkę.

KROK 2: Przeczytaj ostrzeżenia

Zanim zaczniesz montarz grzałki, koniecznie zapoznaj się z ostrzeżeniami na ulotce i naklejce.
Sprawdź, czy rurki grzałki nie stykają się ze sobą. W razie potrzeby odgnij je.

KROK 3: Montaż grzałki

Odkręć korek lub zaślepkę w grzejniku z miejsca gdzie możesz zainstalować grzałkę.
Zrób to zgodnie z instrukcją obsługi.

KROK 4: Dokręcenie i pozycjonowanie

Używając płaskiego klucza 22, dokręć i odpowiednio ustaw grzałkę.

KROK 5: Testowanie i sprawdzenie szczelności

Otwórz zawory C.O. i odpowietrz grzejnik.
Upewnij się, że wszystko jest szczelne i gotowe do użytku.

Pamiętaj! Nie uruchamiaj grzałki w suchym grzejniku. 

Niniejsza instrukcja jest oparta na rekomendacjach Terma. Przed przystąpieniem do montażu grzałki upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich przepisów dotyczących instalacji elektrycznych i budowlanych obowiązujących w Twoim regionie.

Terma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy instalacji dokonane przez osoby niewykwalifikowane.

Chcesz zobaczyć więcej?

Odwiedź nas na: 

YouTube

Facebook

Instagram