Dlaczego grzejnik słabiej grzeje w górnej części?

Posiadając w domu grzejnik elektryczny, często zadajemy sobie pytanie, dlaczego górna partia tego grzejnika jest nieco chłodniejsza od pozostałej części. Odpowiedzią tutaj jest poduszka powietrzna. Kluczowym elementem jest rozszerzalność cieplna czynnika grzewczego. Wraz ze wzrostem temperatury tego czynnika wzrasta jego objętość, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. Powietrze, jako gaz, jest ściśliwe i kompensuje nam przyrost tej objętości.

Rekomendacja TERMA: Rekomendowana przez TERMA poduszka powietrzna o rozmiarze 8% objętości grzejnika gwarantuje, że ciśnienie wewnątrz grzejnika nie wzrośnie do wartości niebezpiecznych, nawet przy nieregularnej pracy grzałki skutkującej dużym przyrostem temperatury, niezależnie od przyczyn występującej anomalii. 

Rozszerzalność cieplna czynnika grzewczego: W grzejniku elektrycznym zasilanym grzałką, istotna jest rozszerzalność cieplna czynnika grzewczego. W miarę wzrostu temperatury, cząsteczki czynnika oddalają się od siebie, co prowadzi do wzrostu objętości. Ta zwiększająca się objętość w szczelnie zamkniętym zbiorniku może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia wewnątrz grzejnika.

Prawidłowe zapewnienie przestrzeni: Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz grzejnika, niezbędne jest pozostawienie wolnej przestrzeni. Brak poduszki powietrznej lub jej zbyt mała ilość naraża zarówno grzejnik, jak i grzałkę na uszkodzenia.

Zachowanie właściwego działania: W grzejniku c.o. z grzałką, zachodzą podobne zjawiska fizyczne. Wartość objętości czynnika grzewczego również zwiększa się, jednak w tym przypadku zadaniem skompensowania przyrostu ciśnienia musi przejąć instalacja c.o., a dokładniej - naczynie kompensacyjne (wyrównawcze).

Wejdź na You Tube gdzie prezentujemy odpowiedź naszego Specjalisty Dlaczego grzejnik słabiej grzeje w górnej części?