Dlaczego grzejnik słabiej grzeje w dolnej części ?

W grzejniku elektrycznym z czynnikiem grzewczym źródłem ciepła jest grzałka umieszczona w jednym z kolektorów. Umieszczony w grzałce element grzejny rozgrzewa czynnik grzewczy, wymuszając w ten sposób jego krążenie (cyrkulację) w grzejniku. Cząsteczki cieczy ciepłej, dochodząc do góry, na skutek własnych ruchów mieszają się z cząsteczkami cieczy zimnej (tzw. zjawisko dyfuzji) i przemieszczają się wzdłuż rurek poziomych grzejnika. Schłodzona ciecz opada do dolnych partii grzejnika, aby po podgrzaniu znowu unieść się do góry (patrz rysunek).

Rozkład temperatury w grzejniku elektrycznym

Podsumowując, kolektor, w którym umieszczona jest grzałka, zawsze będzie najcieplejszym elementem grzejnika (w szczególności jego górna część), natomiast dolne rurki pozostaną chłodniejsze. Zjawisko takie jest normalne.

Uwaga:
W przypadku gdy grzałka zainstalowana jest bezpośrednio w kolektorze grzejnika (nie poprzez trójnik lub zawór), dwie najniższe rurki grzejnika pozostaną chłodne, ponieważ stosujemy dodatkową ochronę elementów grzałki lub sterownika (martwa strefa elementu grzejnego).

W grzejnikach elektrycznych (nie podłączonych do instalacji c.o.), ze względu na poduszkę powietrzną, jeden lub dwa górne profile mogą pozostać chłodne, zwłaszcza przy niższych nastawach urządzenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas:

YouTube