Czy trzeba dodatkowo zabezpieczyć grzejnik przed korozją? Strefy montażu.

 

Przed zakupem grzejnika należy dokładnie określić miejsce jego montażu, aby sprawdzić czy potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie przed korozją. 

Na zamieszczonym wyżej rysunku strefa „X” oznacza źródło wody (umywalkę, prysznic, wannę, toaletę itp.).

Strefa „A” obejmuje przestrzeń nad strefą „X” oraz po obu jej stronach w odległości do 1 m.

Dla utrzymania warunków gwarancji w przypadku montażu grzejników w strefie „A” wymaga się bezwzględnie zamówienia dodatkowej usługi pokrycia produktu podkładem epoksydowym.

Strefa „B” oznacza strefę całkowicie bezpieczną dla montażu grzejników stalowych pokrytych standardową powłoką. 

Powłoką epoksydową można pokryć wszystkie malowane proszkowo modele grzejników Terma. Koszt usługi dostępny jest u naszych Partnerów Handlowych. 

 

Informacja dla Partnerów Handlowych:

Składając zamówienie na grzejnik z powłoką epoksydową, w kodzie konfiguracji jako ostatni znak należy umieścić literę E.