Bezpieczeństwo grzałek elektrycznych Terma.

Bezpieczeństwo grzałek jest kluczowym aspektem w projektowaniu urządzeń firmy Terma, mającym na celu zapewnienie użytkownikom nie tylko efektywności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa w użytkowaniu. Każda grzałka została wyposażona w co najmniej dwa zabezpieczenia, które mają zapobiec przegrzaniu, stanowi to bowiem jedno z największych potencjalnych zagrożeń.

Pierwszym istotnym zabezpieczeniem jest zazwyczaj oprogramowanie, które stale monitoruje temperaturę wewnątrz grzejnika. W przypadku gwałtownego wzrostu temperatury, oprogramowanie natychmiastowo wyłącza grzałkę, zapobiegając ryzyku nadmiernego nagrzewania się. Jest to działanie prewencyjne, mające na celu minimalizację ryzyka przegrzania.

Drugim kluczowym elementem zabezpieczającym jest bezpiecznik termiczny, umieszczony w kapilarze wewnętrznej strukturze grzejnika. Kiedy czynnik grzewczy osiąga określoną temperaturę, bezpiecznik automatycznie przerywa dopływ zasilania do grzałki. Dzięki temu działaniu grzałka nie jest dłużej narażona na nadmierną temperaturę, co znacząco redukuje ryzyko uszkodzeń.

 

Terma oferuje różnorodne modele grzałek z unikalnymi cechami m.in.:

 

  • Grzałka VEO: Jest wyposażona w automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem, co chroni urządzenie przed uszkodzeniem na skutek zamarznięcia wody, oraz przed przegrzaniem. Dodatkowo, urządzenie sygnalizuje stany alarmowe bezpośrednio oraz przez aplikację sterującą.VEO
  • Grzałka TDY: Posiada ochronę przeciw zamarzaniu i podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury. Sygnalizuje stany alarmowe i posiada aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.TDY
  • Grzałka SIM: Zapewnia wysoki stopień ochrony przed wilgocią oraz posiada bezpiecznik termiczny na wypadek uruchomienia w suchym grzejniku.SIM
  • Grzałka ONE – T: Wyposażona w ochronę przed zamarznięciem i podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury. Sygnalizuje stany alarmowe i ma aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.ONE-T

 

Te specjalistyczne zabezpieczenia pozwalają użytkownikom korzystać z grzałek Terma w pełni świadomie, minimalizując ryzyko nagłych awarii oraz zapewniając spokój podczas użytkowania.