Integrowanie danych i aplikacji

Wprowadzenie 

Posiadamy pakiet usług i bezpłatnych narzędzi do integracji własnych systemów oraz aplikacji z danymi oraz materiałami źródłowymi Termy.  
Wśród nich są usługi do automatyzacji zamówień po stronie Partnerów (EDI) zrzuty parametrów produktów, stanów magazynowych oraz cen do integracji sklepów Internetowych oraz aplikacji z systemami Termy, a także narzędzia do generowania zawartości, w tym fotorealistycznych wizualizacji 3D, renderów grzejnika w dokładnie sprzedawanej konfiguracji oraz gotowe karty produktowe ze wszystkimi niezbędnymi informacjami i danymi. 
 
Przykładowe zastosowania: 

 • automatyzacja oferty produktowej w Sklepie Internetowym 

 • Informacja “Produkt na magazynie” , “Dostępny od ręki” w sklepie internetowym bądź stronach internetowych 

 • zamawianie produktów wprost ze swojego oprogramowania do zakupów. 

 • aktualizowanie ceny produktu lub ceny zakupu na podstawie zmian w warunkach handlowych  

 • automatyzacja zakupów produktu, po złożeniu zamówienia przez Klienta 

 • automatycznie tworzyć filtry wyszukiwań produktów 

 • wygenerowanie cennika lub oferty dla Klienta 
   

Automatyzacja oferty produktowej w Sklepie Internetowym lub Katalogu produktów 

Nie musisz ręcznie wprowadzać danych produktowych do swojego sklepu Internetowego.  
Najbardziej popularne oprogramowania sklepów internetowych udostępniają rozwiązania do integracji lub importu danych z zewnętrznych źródeł danych.   
 
Do integracji skorzystaj ze zrzutów danych 
 

W zależności od potrzeb i struktury danych, możesz skorzystać z różnych wariantów plików zrzucanych na potrzeby integracji: 
- Wariantów produktów z renderami danej konfiguracji 
- Parametrów produktów oraz opisów domyślnych  
- Cen katalogowych lub cen zakupu 
- Stanów magazynowych    
 
W zależności od formy integracji możesz skorzystać z różnych formatów plików XML, JSON,  lub CSV a także gotowej jednoplikowej bazy danych SQLite 
 

 1. Dane w formacie XML, służą do synchronizacji bazy danych, w Sklepie Internetowym należy podać link do danych źródłowych np. http://data.terma24.pl/xml/products_full.xml, skonfigurować oraz zmapować które pola mają być pobrane oraz gdzie zapisane. Przygotowanie komunikacji zazwyczaj nie wymaga umiejętności programistycznych. Należy natomiast zapoznać się z możliwościami oprogramowania, które jest wykorzystane. Często do integracji należy zainstalować dodatkowe moduły sklepu. 
   

 1. Dane w formacie JSON, służą do integracji aplikacji z pominięciem synchronizacji bazy danych. Dane są wówczas pobierane online na żądanie aplikacji a źródłem danych dla niej jest zewnętrzna usługa. Przygotowanie komunikacji zazwyczaj wymaga umiejętności programistycznych oraz dopasowanie się do struktury źródła danych. 
   

 1. Pliki w formacie CSV. Najczęściej integracja polega na automatycznym pobraniu pliku oraz umieszczeniu na serwerze odbiorcy  po czym zaczytaniu go przez  system. System wówczas musi być skonfigurowany pod kątem rozpoznania danych czyli tak samo jak w przypadku XML mapowania pól. Przygotowanie komunikacji najczęściej nie wymaga umiejętności programistycznych, natomiast wymaga umiejętności administracyjnych systemu i czasem napisania skryptu do pobrania pliku z zewnętrznego źródła.   
   
  Pliki w formacie CSV są także plikami, stosowanymi do wykonywania importów danych. O ile nie ma potrzeby przechowywania danych o aktualnych stanach magazynowych Dostawcy, można założyć scenariusz półautomatycznego powiększania oferty produktów.   
    

 1. Jedno-plikowa baza danych SQLite, zastosowanie ma do specyficznych rozwiązań, w szczególności wygodnym jest rozwiązaniem do implementacji w natywnych aplikacjach mobilnych, dla których może stanowić gotowe źródło danych,  a także jeśli zachodzi potrzeba manipulowania danymi w procesie synchronizacji baz danych. Wówczas w prosty i wydajny sposób można wybrać zakres do synchronizacji,  
  np. tylko produkty na stanie w kolorze chrom bez produktów elektrycznych. 
   
  Implementacja wymaga umiejętności programistycznych - znajomości SQL oraz technologii, z której odbywać będzie się połączenie. 
   

Automatyczne zasilanie bazy, sklepu, katalogu, materiałami promocyjnymi   

Terma oferuje i zezwala na dowolne wykorzystanie wszystkich materiałów promocyjnych, w tym: 

Powyższe materiały dostępne są w plikach product_configured, product_full 

Informacja “Produkt na magazynie” , “czas realizacji x dni” 

Wymaga synchronizacji danych sklepu internetowego lub integracji z danymi na żądanie. 

Do integracji skorzystaj ze zrzutów danych 

Najbardziej popularna metoda stosowana w sklepach internetowych to synchronizacja danych sklepu z danymi Dostawcy. W takim modelu należy zadbać, aby dane synchronizowane były w jak najkrótszym odstępie czasu a przy tym nie obciążały systemu. Metoda ta nie wymaga umiejętności programistycznych a jedynie skonfigurowania własnego oprogramowania, jeśli daje możliwość pobrania danych z zewnętrznych źródeł i mapowania pól. 
 
Zrzuty danych po stronie Termy wykonywane są co 5 min.  
W zależności od struktury danych sklepu internetowego należy wybrać najbardziej optymalny zakres danych. Można założyć scenariusz, w którym aktualizowane są wyłącznie stany magazynowe jak i aktualizowana cała baza z ofertą Termy. 
 
Więcej informacji na temat możliwości synchronizacji danych uzyskasz w punkcie “Automatyzacja oferty produktowej w Sklepie Internetowym.” 

Istnieje też możliwość wyświetlenia informacji o statusie bez potrzeby synchronizacji danych, wymaga to natomiast przygotowania skryptu do odpytania danych JSON i przefiltrowania wyników. 
 

Zamawianie produktów bezpośrednio ze swojego oprogramowania 

Możliwość taką daje nam technologia EDI, która ma określoną strukturę danych. Oprogramowanie, które realizuje cel zakupów u Dostawców musi mieć funkcjonalność wymiany danych w technologii EDI, wówczas nie wymaga prac programistycznych a konfiguracyjnych po obu stronach. Operatorem tej technologii w imieniu Termy jest Comarch. Jeśli chciałbyś skorzystać z takiej możliwości prosimy o kontakt z regionalnym menedżerem sprzedaży.   

Zapoznaj się ze specyfikacją COMARCH