Jak dbać o grzejnik?

  1. Podstawową rzeczą jest niedoprowadzanie do uszkodzeń powłoki lakierniczej oraz stałe dbanie o użytkowanie grzejnika zgodnie z instrukcją
  2. Jeżeli w grzejniku zainstalowana jest grzałka, należy przestrzegać podstawowych reguł bezpieczeństwa np.: nie dopuszczać do zalania urządzenia elektrycznego jakimkolwiek płynem.
  3. Nie należy umieszczać na grzejniku obciążeń przekraczających 5 kg lub innych, oddziałujących z podobną siłą.
  4. Nie należy dopuszczać do przekroczenia parametrów pracy podanych w informacji o produkcie. Informacja ta dotyczy w szczególności ciśnienia, gdyż zbyt wysokie może spowodować zniszczenie grzejnika.
  5. Ważna jest także jakość czynnika grzewczego. Jego nieodpowiedni współczynnik pH lub zawartość tlenu może doprowadzić do skorodowania grzejnika. Do uszkodzenia grzejnika może prowadzić również podłączanie go do układu wody użytkowej (instalacji wodociągowej) lub uzupełnianie ubytków czynnika grzewczego cieczy o nieodpowiednich parametrach.
  6. Temperatura czynnika grzewczego nie powinna spaść poniżej 0 °C.
  7. Do czyszczenia grzejnika można używać typowych środków czystości używanych w domu. Należy jedynie unikać preparatów zawierających rozpuszczalniki lub materiały ścierne, które mogłyby uszkodzić powłokę lakierniczą.
  8. Ponadto powierzchni grzejnika nie wolno malować żadnymi, innymi farbami lub lakierami.
  9. Wszelkie zmiany w konstrukcji grzejnika i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.
  10. Terma daje aż 8 lat gwarancji na powłokę grzejników we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych oraz 8 lat na szczelność grzejników.