Deklaracja własności użytkowych grzejnika Ribbon T