Deklaracja Właściwości Użytkowych - Warp T (785 mm, 915 mm)