Deklaracja właściwości użytkowych grzejnika Dexter One