Kontakt

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu w celach kontaktowych przez administratora danych - Terma Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Czaple 100, 80-298 Gdańsk zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883).

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Jesteśmy dostępni:

Najczęściej zadawane pytania

 

Dane firmy

TERMA SP. Z O.O.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
Poland

NIP: 583-10-18-844 
REGON: 190558447 

nr rej. GIOŚ: E0001379W I Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000069067

Kapitał: 2 360 500 PLN 
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdańsku : PL 40 1050 1764 1000 0023 0693 8016 
SWIFT : INGBPLPW

Jesteśmy dostępni:

Najczęściej zadawane pytania

 

Oferty, współpraca, doradztwo

Regionalni menedżerowie sprzedaży

Region 1 - Pomorskie, Kujawsko-pomorskie

Tomasz Mazurek

Tomasz Mazurek

tel: +48 607 451 940
e-mail: tomasz.mazurek@termagroup.pl
skype: Terma018
Wioleta Data

Wioleta Data

tel: +48 607 451 405
e-mail: wioleta.data@termagroup.pl
skype: Terma148

Region 2 - Warmińsko-mazurskie

Paweł Salamon

Paweł Salamon

tel: +48 607 451 471
e-mail:  pawel.salamon@termagroup.pl
skype: Terma029
 
Łukasz Ołtuszewski

Łukasz Ołtuszewski

tel: +48 607 451 719
e-mail: lukasz.oltuszewski@termagroup.pl
skype: Terma135

Region 3 - Warszawa

 
Magdalena Hinca

Magdalena Hinca

tel: +48 607 455 461
e-mail: magdalena.hinca@termagroup.pl
skype: Terma053

Region 4 - Mazowieckie

Region 5 - Lubelskie

Region 6 - Podkarpackie

Grzegorz Guściora

Grzegorz Guściora

tel: +48 607 451 658
e-mail: grzegorz.gusciora@termagroup.pl
skype: Terma008
Magdalena Wojcieszak

Magdalena Wojcieszak

tel: +48 607 451 214
e-mail: magdalena.wojcieszak@termagroup.pl
skype: Terma009

Region 7 - Małopolskie

Ireneusz Wojtas

Ireneusz Wojtas

tel: +48 607 451 921
e-mail: ireneusz.wojtas@termagroup.pl
skype: Terma104
Magdalena Wojcieszak

Magdalena Wojcieszak

tel: +48 607 451 214
e-mail: magdalena.wojcieszak@termagroup.pl
skype: Terma009

Region 8 - Opolskie

Krzysztof Werner

Krzysztof Werner

tel: +48 607 551 475
e-mail: krzysztof.werner@termagroup.pl
skype: Terma056
Agnieszka Murowaniecka

Agnieszka Murowaniecka

tel: +48 607 451 889
e-mail: agnieszka.murowaniecka@termagroup.pl
skype: Terma056

Region 9 - Dolnośląskie

Mateusz Szukalski

Mateusz Szukalski

tel: +48 607 451 238
e-mail: mateusz.szukalski@termagroup.pl
skype: Terma016
Wioleta Data

Wioleta Data

tel: +48 607 451 405
e-mail: wioleta.data@termagroup.pl
skype: Terma148

Region 10 - Wielkopolskie

Tomasz Szaller

Tomasz Szaller

tel: +48 607 455 267
e-mail: tomasz.szaller@termagroup.pl
skype: Terma051
Agnieszka Murowaniecka

Agnieszka Murowaniecka

tel: +48 607 451 889
e-mail: agnieszka.murowaniecka@termagroup.pl
skype: Terma056

Region 11 - Zachodniopomorskie

Albert Zitterman

Albert Zitterman

tel: +48 607 451 877
e-mail: albert.zittermann@termagroup.pl
skype: Terma063
Wioleta Data

Wioleta Data

tel: +48 607 451 405
e-mail: wioleta.data@termagroup.pl
skype: Terma148

Region 12 - Łódzkie

Adam Zientalak

Adam Zientalak

tel: +48 607 451 054
e-mail: adam.zientalak@termagroup.pl
skype: Terma015
Agnieszka Murowaniecka

Agnieszka Murowaniecka

tel: +48 607 451 889
e-mail: agnieszka.murowaniecka@termagroup.pl
skype: Terma056

Zamówienia i dostępność

Składanie zamówień: zamowienia-grzewcze@termagroup.pl
Pytania dot. złożonych zamówień: realizacjazamowien-grzewcze@termagroup.pl
Sprzedaż detaliczna:  www.termaoutlet.pl

Sprzedaż stacjonarna

mobile: +48 607 451 755
mobile: +48 607 451 214
mobile: +48 607 451 405
mobile: +48 607 451 889
mobile: +48 607 455 461
mobile: +48 607 451 719

Realizacja zamówień

mobile: +48 607 451 120

Uwagi do jakości produktu:
serwis@termaheat.pl

Najczęściej zadawane pytania
 

REKRUTACJA, STAŻE I PRAKTYKI

mobile: + 48 667 784 786

Praca w Terma

RECEPCJA

mobile: + +48 607 451 076

 

 

Dane firmy

TERMA SP. Z O.O.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
Poland

NIP: 583-10-18-844 
REGON: 190558447 

nr rej. GIOŚ: E0001379W I Sąd Rej. w Gdańsku, VIII Wydz. Gosp.
KRS nr 0000069067

Kapitał: 2 360 500 PLN 
Nr konta bankowego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdańsku : PL 40 1050 1764 1000 0023 0693 8016 
SWIFT : INGBPLPW

1. Producent udziela gwarancji na oferowane przez siebie produkty katalogowe:

 • 8 lat na powłokę grzejników stalowych we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
 • 8 lat na szczelność grzejników stalowych oraz odlewanych montowanych fabrycznie,
 • 3 lata na powłokę grzejników chromowanych,
 • 2 lata na powłokę grzejników odlewanych.

Grzałki elektryczne do grzejników oraz podzespoły elektryczne w grzejnikach elektrycznych:

 • 2 lata.

Poręcze, uchwyty oraz wsporniki sanitarne:

 • 2 lata na powłokę produktów we wszystkich kolorach palety RAL i specjalnych,
 • 2 lata na powłokę chromowaną.

Akcesoria grzejnikowe i grzałkowe:

 • 2 lata.

2. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Konsumenta, z zastrzeżeniem że w przypadku:
grzałek:

 • okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.

grzejników stalowych:

 • okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat, lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.

grzejników chromowanych:

 • okres gwarancji na powłokę chromowaną wynosi 3 lata, lecz nie więcej niż 4 lata od daty produkcji.

grzejników żeliwnych:

 • okres gwarancji na powłokę malarską wynosi 2 lata, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji, zaś na szczelność zestawów montowanych fabrycznie 8 lat, lecz nie więcej niż 9 lat od daty produkcji.

poręczy sanitarnych, uchwytów i wsporników:

 • okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji.

3. Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Producenta lub za pośrednictwem Partnera Handlowego poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej (jeśli demontaż jest niemożliwy), zdjęcia tabliczki znamionowej oraz dowodu zakupu reklamowanego produktu. Brak dostarczenia któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.


4. Producent rozpoznaje zgłoszenie reklamacyjne z tytułu udzielonej gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia lub dłuższym, ustalonym  indywidualnie, jeśli reklamacja wymaga wykonania szczegółowej ekspertyzy produktu. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest na podstawie dostarczonego produktu lub dokumentacji zdjęciowej.


5. Koszty wymiany produktu wynikające z reklamacji, takie jak koszty demontażu, dostarczenia produktu Konsumentowi, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, obciążają Partnera Handlowego (tj. przedsiębiorcę sprzedającego produkt bezpośrednio Konsumentowi). Ewentualna partycypacja Producenta w kosztach wymiany lub ich zwrot Partnerowi Handlowemu ustalane są indywidualnie pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym. Koszt nowego produktu, w tym dostarczenia go do Partnera Handlowego,
obciąża Producenta.


6. Zgłoszenia gwarancyjne są przyjmowane:

 • pocztą elektroniczną na adres serwis@termaheat.pl
 • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie Producenta www.termaheat.pl

7. Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:

 • uszkodzeń transportowych zawinionych przez przewoźnika lub powstałych w czasie wyładunku towaru (dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy Partnerem Handlowym i Producentem). Warunki uznania reklamacji uszkodzeń transportowych określa pkt 4E,
 • uszkodzeń magazynowych (grzejnik przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania),
 • składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
 • zasilania grzejników medium odbiegającym od standardowo przyjętego dla danego typu wyrobu (np. parą wodną), stosowania jako czynnika grzewczego medium zawierającego związki agresywne dla materiału, z którego grzejnik jest wykonany, czyli stali, żeliwa lub aluminium,
 • zasilania grzejników medium grzewczym o ciśnieniu roboczym przekraczającym normatywne, określone w instrukcji użytkowania albo dokumentacji technicznej produktu lub doprowadzenie do sytuacji wzrostu ciśnienia w grzejniku poprzez użytkowanie zamontowanej w nim grzałki przy zamkniętych obydwu zaworach, lub poprzez pozostawienie zbyt małej poduszki powietrznej w niezależnym grzejniku elektrycznym,
 • samodzielnego malowania produktów lakierami lub farbami,
 • zainstalowania w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
 • instalowania grzejników stalowych w instalacjach grzewczych otwartych, ze stałym podłączeniem do wody wodociągowej i instalacjach opróżnianych z czynnika grzewczego częściej niż wynika to z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
 • stosowania grzejników elektrycznych z narażeniem elementu grzewczego na strumienie wody (bez uwzględnienia stopnia zabezpieczenia wyrobu),
 • nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) montażu, użytkowania lub demontażu,
 • zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • ingerencji w konstrukcję urządzenia.

8. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).
9. Trwająca procedura rozpatrzenia reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

Każda informacja jest dla nas ważna - prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Dzięki temu proces reklamacji przebiegnie sprawniej.

Jestem:

Mam problem z:

Reklamuję:

Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane grzałki
DRY DT-IR KTX 1 KTX 2 KTX 3 KTX 4 KTX 4 Blue MEG MOA MOA Blue MOA IR ONE kwadrat 30x30 ONE profil D 30x40 ONE prostokąt 30x40 ONE trapez 36x40 REG 2 REG 3 SEC SIM SIS SKT 1 SKT 2 SKT 3 SKT 4 SOA TDY TT-IR
Dane grzejnika
Opis uszkodzeń
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
P2
51
P1
Y8
Y7
Z1
Y2
Y1
V2
V7
ZS
Z8
ES
EX
E8
E7
58
E2
E1
L7
L8
S1
S8

Connection symbols

Flow / return
500 mm distance between flow and return
50 mm connection type
Connection with the use of immersion tube
Alternative connection
Thermostatic head
Electric heating element
Alternative electric heating element connection
Universal opening (with plug)
Bleed valve
Dane firmy
Dane grzałki
DRY DT-IR KTX 1 KTX 2 KTX 3 KTX 4 KTX 4 Blue MEG MOA MOA Blue MOA IR ONE kwadrat 30x30 ONE profil D 30x40 ONE prostokąt 30x40 ONE trapez 36x40 REG 2 REG 3 SEC SIM SIS SKT 1 SKT 2 SKT 3 SKT 4 SOA TDY TT-IR
Dane grzejnika
Opis uszkodzeń
P2
51
P1
Y8
Y7
Z1
Y2
Y1
V2
V7
ZS
Z8
ES
EX
E8
E7
58
E2
E1
L7
L8
S1
S8

Connection symbols

Flow / return
500 mm distance between flow and return
50 mm connection type
Connection with the use of immersion tube
Alternative connection
Thermostatic head
Electric heating element
Alternative electric heating element connection
Universal opening (with plug)
Bleed valve
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane grzejnika
ukazujące usterkę, lokalizację grzejnika względem stref montażu lub inne właściwe
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane grzejnika
ukazujące usterkę, lokalizację grzejnika względem stref montażu lub inne właściwe
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane produktu
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane produktu
Dane osobowe
Dane do wysyłki
Dane akcesorium
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dane firmy
Dane akcesorium
Dane firmy
Dane dostawy
lub inny nr dokumentu identyfikującego zamówienie

Podaj dane swojego grzejnika oraz dane kontaktowe i wyślij do nas formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby podać wycenę i potwierdzić zamówienie usługi.
Wysłanie formularza jest tylko zapytaniem, nie wiąże żadną umową i jest bezpłatne.

Dane osobowe
Dane grzejnika
Kliknij w pole i wybierz kolor
Kliknij w pole i wybierz kolor
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Podaj dane swojego grzejnika oraz dane kontaktowe i wyślij do nas formularz. Skontaktujemy się z Tobą, aby podać wycenę i potwierdzić zamówienie usługi.

Wysłanie formularza jest tylko zapytaniem, nie wiąże żadną umową i jest bezpłatne.

Usługa kompleksowej renowacji zawiera w sobie:

 1. Demontaż (rozebranie na żeberka)
 2. Usunięcie starych powłok malarskich (oczyszczenie)
 3. Odkamienienie
 4. Chemiczne przygotowanie powłoki oparte na kąpielach cyrkonowych oraz uszczelnieniu oksylonami
 5. Nałożenie nowych powłok (ustalonych z klientem)
 6. Wymiana nypli i uszczelek
 7. Złożenie grzejnika w dowolnej konfiguracji (ustalonej z klientem; np. można złożyć grzejnik z mniejszą ilość żeberek)
 8. Sprawdzenie szczelności
Dane osobowe
Zakres usługi
Dane grzejnika
To prevent automated spam submissions leave this field empty.