Urządzenia elektryczne Terma, a Eko Dyrektywa (UE)

Urządzenia elektryczne Terma, a Eko Dyrektywa (UE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 w klarowny sposób wskazują wymogi wobec cech funkcjonalnych produktów określanych jako „miejscowe ogrzewacze pomieszczeń”. Od producentów oczekuje się wyposażenia ich w moduł dający użytkownikowi możliwość dokładnego zaplanowania czasu pracy urządzenia oraz dostosowanie trybu jego pracy do warunków zewnętrznych.

Wszystkie modele grzałek produkowane przez Termę mogą być montowane w dowolnym grzejniku – suszarce do ubrań (podłączonym do sieci c.o. lub wypełnionym czynnikiem grzewczym). Regulacje ww. dyrektywy dotyczą bowiem wyłącznie urządzeń pełniących funkcję tzw. ogrzewaczy pomieszczeń.

Natomiast Terma, wychodząc naprzeciw unijnym dążeniom w kierunku ochrony środowiska, przygotowała nową linię produktów elektrycznych Blue. Grzałki elektryczne Blue, dzięki wyposażeniu w czujnik temperatury pomieszczenia oraz możliwość sterowania za pomocą aplikacji, mogą być instalowane w ogrzewaczach pomieszczeń, spełniając wymogi ww. dyrektywy.

Więcej na temat linii Blue.

Czas pracy pozostałych modeli grzałek Terma można w łatwy sposób planować dzieki  inteligentnym systemem sterowania, lub za pomocą zewnętrznego programatora sterującego np. programatora  TTIR (grzałki wyposażone w moduł IR, np. grzałki One, grzałka KTX4, grzałka MOA-IR).

Zapoznaj się z treścią Oświadczenia Terma dot. Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 - kliknij tutaj.

Zapoznaj się z pełną treścią Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 - kliknij tutaj.