Wizualizacje 3d
GRZEJNIK EASY z WBUDOWANĄ GRZAŁKĄ ONE
GRZEJNIK OXFORD
GRZAŁKA ONE
ZESTAW ZINTEGROWANY TERMOSTATYCZNY KĄTOWY

Uruchomienie Wizualizacji 3D w swoim telefonie za pośrednictwem hełmu VR typu Google CardBoard :
 1. Przejdź na stronę wybranej Wizualizacji 3D na urządzeniu mobilnym,
 2. Włącz tryb VR poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się na wizualizacji w prawym dolnym rogu,
 3. Uruchom Wizulaizację 3D za pomocą niebieskiego przycisku znajdującego się po środku wizualizacji,
 4. Opcjonalnie wybierz kolor grzejnika z dostepnej palety kolorów RAL,
 5. Ustaw urządzenie mobilne w pozycji poziomej,
 6. Uruchom tryb pełnoekranowy wizualizacji poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się na wizualizacji w prawym dolnym rogu,
 7. Włóż telefon do hełmu VR typu CardBoard,
 8. Oglądaj wybrany produkt za pomocą hełmu VR. Sterowanie odbywa się za pomocą ruchów głowy.

Uruchomienie Wizualizacji 3D na hełmie Oculus Rift (tylko Windows):
 1. Zainstaluj najnowszą wersję sterowników Oculus Runtime,
 2. Zainstaluj najnowszą wersję przeglądarki Mozilla Firefox Nightly, lub experimental builds of Chromium,
 3. Zainstaluj dodatek WebVR enabler add-on (tylko w przypadku wykorzystania przeglądarki Mozilla Firefox Nightly),
 4. Upewnij się, że hełm Oculus Rift jest poprawnie podłączony i zainstalowany,
 5. Przejdź na stronę wybranej Wizualizacji 3D za pomocą przeglądarki Firefox Nightly lub Chromium,
 6. Uruchom Wizulaizację 3D za pomocą niebieskiego przycisku znajdującego się po środku wizualizacji,
 7. Przejdź na stronę Sketchfab wybranego produktu poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się na wizualizacji w lewym dolnym rogu,
 8. Uruchom tryb "Virtual Reality" po wciśnięciu przycisku znajdującego się na wizualizacji w prawym dolnym rogu,
 9. Oglądaj wybrany produkt za pomocą hełmu VR. Sterowanie odbywa się za pomocą ruchów głowy oraz za pośrednictwem myszki.
 10. W przypadku problemów z uruchomieniem trybu VR w przeglądarce Firefox Nightly spróbuj przeinstalować rozszerzenie WebVR.